RBK-lederen om motstanderne: – Det er mye feil informasjon ute og går

foto