175 parkeringsplasser ved nye Arena Nord er altfor lite, synes Jostein Nesse. – Med dagens trafikkmønster er det behov for 700–800 plasser, sier styrelederen i Åsane Fotball Damer. 175 parkeringsplasser ved nye Arena Nord er altfor lite, synes Jostein Nesse. – Med dagens trafikkmønster er det behov for 700–800 plasser, sier styrelederen i Åsane Fotball Damer. Foto: Paul S. Amundsen

Frykter parkeringskaos i Åsane når gigantanlegget står ferdig