Löw innlagt på sykehus, mister viktige kamper

foto