Det forteller fotballpresident Lise Klaveness til NTB.

– Vi sendte inn et forslag til FIFA-kongressen innenfor fristen som var 16. januar om at det skal tas opp på kongressen og nedsettes et arbeid som skal undersøke om FIFA har etterlevd sin plikt til å utbetale bøtemidler i henhold til sin menneskerettighetspolicy, forteller Klaveness.

Fotballpresidenten forteller at hun og resten av UEFA-gruppen skal ned til Doha igjen i sommer for å få en rapport om hvordan forholdene er der.

– Det er litt nedstemmende rapporter fra Qatar nå. Det reverseres mange av de reformene som var gode og hadde et potensial. Det er ikke overraskende at de reverseres, men det skjer, sier Klaveness.

UEFA-gruppen består av en rekke europeiske land som sammen kjemper for bedre menneskerettigheter i fotballen.

Fotballpresidenten utdyper at det handler om to forskjellige punkter. Det første punktet dreier seg om i hvilken grad fotball-VM i Qatar og byggingen påførte skader som ikke er kompensert.

– Det gjelder kanskje særlig de første årene, for det finnes jo kompensasjonsfond der. Om de kompensasjonsfondene som finnes dekker det tilstrekkelig, sier Klaveness.

– Hvordan skal man være operasjonell der? For det er jo landet selv som har ansvaret, så man kan ikke utvanne det. FIFA kan ikke ta over det, det er landet selv, sier Klaveness og fortsetter:

– Men hvordan skal FIFAs egen forpliktelse på en måte tolkes inn i det? Det er både juridisk faktisk verdimessig arbeid, som er viktig at FIFA gjør. Så det har vi sendt inn, foreløpig alene, som et forslag til FIFA. Så håper vi å få et større engasjement fra flere land inne i en sånn samtale.

Punkt to omhandler at det skal sees på hvordan skal man håndtere de samme forpliktelsene i fremtidige mesterskap.

– Hvordan skal man være operasjonell der? For det er jo landet selv som har ansvaret, så man kan ikke utvanne det. FIFA kan ikke ta over det, det er landet selv, sier Klaveness og fortsetter:

– Men hvordan skal FIFAs egen forpliktelse på en måte tolkes inn i det? Det er både juridisk faktisk verdimessig arbeid, som er viktig at FIFA gjør. Så det har vi sendt inn, foreløpig alene, som et forslag til FIFA. Så håper vi å få et større engasjement fra flere land inne i en sånn samtale.