– Den mentale tilstanden i laget er veldig god

foto