Det er igjen grunn til å sitere Drillo: Flaks er undervurdert i fotball.