Steen Jensen: - Norsk fotball blir ikke bedre med færre lag

foto