Ingve Bøe skryter av poengfangsten til Viking. Ingve Bøe skryter av poengfangsten til Viking. Foto: Jarle Aasland

Ingve Bøe kaller Bjarne Berntsens avgang «et sår i Vikings historie»