Lotteri- og stiftelsestilsynet, som har administrert kompensasjonsordningen på vegne av Kulturdepartementet, behandlet nylig de siste søknadene i krisepakke tre. Onsdag ble den endelige oversikten over hvor mye idretten har fått utbetalt publisert.

I alt ble det i fjor opprettet tre ulike krisepakker til idretten for å kompensere tapte inntekter for helt eller delvis avlyste arrangementer. Den totale utbetalingen fra ordningene endte på over 2,1 milliarder kroner.

De største enkeltbeløpene gikk til Norges Fotballforbund, Norges Håndballforbund og Norges Ishockeyforbund.

NFF fikk utbetalt til sammen 62,9 millioner kroner fordelt på flere ulike søknader. Den største enkeltutbetalingen lød på nærmere 30 millioner. Norges Ishockeyforbund har samlet sett fått innvilget søknader på 53,5 millioner kroner.

Norges Håndballforbunds største innvilgede søknad beløper seg til 29,3 millioner kroner og stammer fra krisepakke tre. Den omfatter bortfall av inntekter tilknyttet «avlysningen» av Norges del av håndball-EM for kvinner før jul i fjor.

RBK fikk mest i Eliteserien

Fotballforbundet har søkt om kompensasjon for tapte inntekter knyttet til en rekke arrangementer. Fotball-NM for menn måtte avlyses forrige sesong som følge av viruspandemien, og en rekke landskamper måtte spilles for tomme tribuner.

Økonomidirektør og assisterende generalsekretær, Kai-Erik Arstad, opplyste i forbindelse med utbetalingen på 48 millioner kroner fra krisepakke tre at 75 prosent av pengene som er innvilget ville gå til toppklubbene i de to øverste divisjonene på herresiden.

Også en rekke eliteserieklubber i fotball har levert egne søknader. Det største enkeltbeløpet har Brann fått innvilget, pålydende 15,1 millioner kroner. Totalt har bergensklubben fått utbetalt 17 millioner.

RBK har på sin side fått innvilget snaut 26 millioner kroner fordelt på flere søknader. Molde følger deretter med et samlet kompensasjonsbeløp på rundt 13,5 millioner, mens Haugesund har fått i alt 10,9 millioner fra ordningene.

9284 mottakere

Norges Ishockeyforbund kompensasjonsbeløp har sammenheng med at forbundet på vegne av eliteserieklubbene har søkt om å få erstattet tapte inntekter tilknyttet blant annet billettsalg, kiosksalg, servering og parkering.

Til sammen har 9284 lag og organisasjoner fått støtte fra regjeringens tre krisepakker for 2020.

Aller mest ble det utbetalt fra krisepakke to, der nær 1,1 milliarder ble fordelt på 25.615 arrangementer. I krisepakke én og to ble det utbetalt til sammen 1,3 milliarder kroner til lag og foreninger.

– Jeg er glad for at vi raskt fikk på plass en ordning, og at den har vist seg å treffe godt etter de justeringene vi gjorde etter første runde, sier kultur- og likestillingsminister Raja.

I krisepakke tre har det vært åpnet for å kompensere mellom 50 og 70 prosent av godkjent søknadsbeløp, avhengig av om arrangementet det søkes kompensasjon for helt eller delvis lot seg gjennomføre eller om det måtte avlyses i sin helhet.

Rett før jul offentliggjorde Kulturdepartementet at nye 1,185 milliarder kroner er satt av til stimuleringsordninger for idretten og frivilligheten for første halvår i 2021. Regelverket for denne ordningen er ennå ikke klart.