På hjemmebane: Marit Bjørgen utenfor Støren kulturhus, hvor hun holdt foredrag onsdag formiddag. Bjørgen pratet til sambygdingene om betydningen av å bygge lag. På hjemmebane: Marit Bjørgen utenfor Støren kulturhus, hvor hun holdt foredrag onsdag formiddag. Bjørgen pratet til sambygdingene om betydningen av å bygge lag. Foto: KIM NYÅGÅRD

Bjørgen prater om samhold, men bak er det noe som skurrer