Smitteutbrudd i Brann: NFF har avslått søknaden om å utsette kampen

foto