«Litj-Falken» leverte: Hentet hjem av én grunn

foto