Takket nei til et liv i toppfotballen: – Et vanskelig valg