«Han har fått problemet Jönsson måtte slite med»

foto