Horneland med bombe i laguttaket til Rosenborg

foto