Godfot-teori og relasjoner skal få Fredrik Haugen til å skinne igjen

foto