Norske TV-seere risikerer å miste flere fotballgodbiter

foto