Komiker Christine Hope: - Skal du stå på scenen må du tåle å bli glodd på

foto