Casper Ruuds kamp regnet bort, utsatt til torsdag

foto