Idrettsanlegg i Rogaland får 30 millioner kroner mer

foto