Thea (14): – Når jeg skal ta straffekast må jeg passe på at jeg ser dommeren