Skipresidentens begrunnelse er dessverre ikke god nok

foto