RBK-profilen planla å legge opp. Nå kommer hun med en innrømmelse

foto