Rangers etterforsker egne stjerner etter festligheter – risikerer utelukkelse

foto