VG har fått innsyn i en e-post sendt søndag 22. november fra toppfotballsjef Lise Klaveness til assisterende direktør Espen Rostrup Nakstad og avdelingsdirektør Jakob Lindhave i Helsedirektoratet.

Klaveness åpner med å takke for «god dialog» etter to hendelsesrike uker med avlyste landskamper, nødlandslaget i Wien og fem coronasmittede landslagsspillere.

«Det kunne være nyttig, på et senere tidspunkt, å ta et uformelt møte med dere med det formål å snakke gjennom situasjonene som har vært siste tiden», skriver Klaveness og fortsetter:

«Selv om vi selvsagt brenner for å holde fotballaktivitet i gang som samlingssted for så mange i en vanskelig tid, er det også viktig for NFF å ta et stort og tydelig samfunnsansvar, herunder ved å gå foran som gode eksempler i smittevernsarbeidet.»

Deretter presenteres en rekke forsterkede smitteverntiltak som vurderes for toppfotballen med virkning fra og med onsdag 25. november. Konkurransedirektør Nils Fisketjønn bekreftet mandag til TV 2 at de vurderte «ekstremt inngripende tiltak». VG kan nå presentere disse i detalj.

«For å tilpasse smitteverntiltakene i toppfotballen til nåværende smittesituasjon foreslås det å gjennomføre forsterkede tiltak for 1) hindre at spillere blir smittet når de ikke er sammen med laget og 2) hindre spredning i og mellom lag dersom en spiller blir smittet», heter det i et notat fra Norges Fotballforbund (NFF).

For spillere som er i sesong, altså i Eliteserien, Toppserien og Obos-ligaen, er disse tiltakene foreslått:

 • Ikke gå på jobb utenom tiden man bruker sammen med laget på trening og i kamp.

 • Kan gå på skole, men skal sammen med klubb og studiested legge til rette for å unngå nærkontakt med andre så langt det er mulig.

 • Ikke ta offentlig transport (med unntak av reise til og fra kamp).

 • Unngå besøk.

 • Du kan gå tur, men med godt over 1 meters avstand til andre.

 • Du kan gjøre helt nødvendige ærender i matbutikk eller apotek.

 • Barn kan omgås de andre i husstanden som normalt, men hold helst avstand mellom voksne.

 • De du bor med er ikke i karantene, men voksne i husstanden oppfordres til i størst mulig grad å holde seg hjemme og begrense sosial kontakt med andre mennesker til et minimum.

NFF foreslår i tillegg redusert bruk av garderober og styrkerom:

 • For å redusere risiko for smittespredning innad i lagene skal ikke felles garderober benyttes i forbindelse med trening. Spillerne kommer ferdig skiftet rett på treningsfeltet. Man dusjer som hovedregel hjemme. For spillere med lang reisevei hjem kan medisinsk ansvarlig godkjenne individuell dusjing i garderobe for å unngå sykdom. Klubben må i så fall sørge for godt renhold.

 • Styrkerom stenges, og treningssenter skal ikke benyttes.

Og ønsker til slutt å forby treningskamper for alle norske klubber:

 • For å redusere kontakt mellom lagene skal det ikke spilles treningskamper som ikke er forhåndsgodkjent av NFF. Det vil kun tillates treningskamper dersom de er absolutt nødvendige av medisinske eller sportslige årsaker.