NIF kaller inn til oppvaskmøte, men kretser fastholder kravet om endringer

foto