Mot 8 millioner i underskudd for Fredrikstad

foto