Korona-raseri i Fotball-England: – Vi ble behandlet som forsøkskaniner

foto