Vraker Granåsen som Kollen-erstatning: Ekstrarenn i Vikersund

foto