Her er iTromsøs TITO-børs fra de fire mandagskampene: «Kald som en fisk»

foto