Vonn doblet som Jansrud og tangerte Stenmark

foto