Sæter herjet - men denne «guttungen» imponerte like mye