Fotballtoppenes svikt er knapt til å tro

Diktatoren viser sitt sanne ansikt. Men fra fotballtoppene kommer en belønning. Diktatoren viser sitt sanne ansikt. Men fra fotballtoppene kommer en belønning. Foto: Marvin Halleraker