– Jeg vil ha en rapport om hvordan disse over 20 millionene er brukt, sier Abid Raja til VG mandag.

– Fristen var opprinnelig satt ut i april, men nå vil jeg ha dette innen neste onsdag.

Saken gjelder et tilskudd som Olympiatoppen fikk like før jul for å dekke merkostnader ved at Tokyo-lekene ble utsatt fra 2020 til 2021.

– Rapporten skal inkludere et regnskap som viser hvordan tilskuddet er benyttet, og en redegjørelse for hvilke prioriteringer som er gjort i fordelingen av midlene, sier kulturminister Raja.

Den betente saken ble kjent sist fredag da Norges idrettsforbund sendte ut en pressemelding der det fremkom at den Kjell Inge Røkke-initierte Stiftelsen VI brøt samarbeidet med Olympiatoppen og NIF.

Grunn: At bare OL-utøvere, ikke Paralympics-utøvere, fikk enkeltstipendier av de nevnte Tokyo-pengene som kom fra Kulturdepartementet.

Røkkes stiftelse bidrar med 125 mill. kroner over fem år til paraidretten. En rekke stjernenavn er med, enten som styremedlemmer eller ambassadører, som prinsesse Märtha Louise, Birgit Skarstein, Marit Bjørgen, Aksel Lund Svindal, Therese Johaug, Ole Gunnar Solskjær og Ole Einar Bjørndalen.

I pressemeldingen innrømmet Olympiatoppen at de hadde dummet seg ut:

– NIF erkjenner, både som følge av Stiftelsen VIs tydelige tilbakemelding og med vårt overordnede ansvar som både en olympisk og en paralympisk komité, at også de paralympiske utøverne burde blitt tilgodesett i første tildelingsrunde, sa toppidrettssjef Tore Øvrebø.

Søndag kom det fram at det er direkte samtaler mellom Stiftelsen VI og Norges idrettsforbund – representert ved toppene: Kjell Inge Røkke, Aker-sjefen Øivind Eriksen og idrettspresident Berit Kjøll.

– Det handler ikke bare om økonomi, men at vi må være enige om verdigrunnlaget. Vi vil løfte en verdidebatt, sa Stiftelsen VI-sjef Knut Nystad til VG søndag.

– Jeg ser at det er positiv utvikling i samtalene mellom dem, og jeg håper at de kommer til enighet. For de funksjonsnedsatte utøverne er også avhengig av private midler for å kunne satse på idretten sin, sier Abid Raja til VG mandag.

– Norges idrettsforbund vil avgi en rapport til Kulturdepartementet i henhold til de frister departementet har fastsatt, melder kommunikasjonsansvarlig Finn Aagaard til VG. Ut over det ønsker han ikke å kommentere brevet fra kulturdepartementet.

Olympiatoppens begrunnelse for å gi stipend bare til OL-deltagere, ikke Paralympics-utøvere, kom frem i en pressemelding i slutten av januar. Der sto det at de funksjonshemmede idrettsutøverne er sikret økonomisk gjennom stipendier fra Stiftelsen VI, og at Olympiatoppens stipendier derfor ble gitt utelukkende til funksjonsfriske.