Omstridt forslag kan få store konsekvenser for lokale idrettslag

foto