Mens Lindvik jublet, sto en tysk hoppstjerne med RBK-jakke på trenertribunen

foto