Responsen beskrives som skuffende.

– Akkurat nå er jeg noe pessimist på hele feltet. Er langrenn og idretten villig til å erkjenne alvoret? Er det politiske systemet villig til å erkjenne det? Er foreldrene villig til å erkjenne det? spør Finn Skårderud.

I helgen fortalte VG historiene til langrennsløper Christiane Honerud Olsen (27) og eks-langrennsløper Siri Halle (50).

Honerud Olsen ble alvorlig syk etter år med spisevegring, som etter hvert utviklet seg til bulimi. Halle følte hun aldri kunne spise seg mett i løpet av seks sesonger som hardtsatsende langrennsløper på slutten av 80-tallet.

Professor Finn Skårderud har et kvart århundres erfaring med kombinasjon idrett og spiseforstyrrelser, både som behandler, underviser og forsker. Han har vært tilknyttet Olympiatoppen i 23 år som psykiater, med spiseforstyrrelser som hovedfelt.

Det siste året har han forsøkt å få politikere til å forstå at noe må gjøres.

Spiseforstyrrelser og idrett henger sammen, men det siste drøye året har sammenhengen vært uvanlig sterk.

Professor Jorunn Sundgot-Borgens undersøkelse fra slutten av 80-tallet viste at 33 prosent av utøvere i utholdenhetsgrener hadde en form for spiseforstyrrelse.

I 2005 lå tallet fortsatt på 30 prosent, ifølge hennes egen doktorgradsavhandling.

– Problemet har eskalert under coronapandemien, med et sterkt økende behov for informasjon, kompetanse, rådgivning og behandling for ungdom med et anstrengt forhold til mat og kropp, heter det i brevet til ministerne i mars.

Avsender er idrettspresident Berit Kjøll og psykiater Finn Skårderud i Villa Sult/Stiftelsen Institutt for spiseforstyrrelser.

PSYKIATER: Finn Skårderud. Foto: Trond Isaksen

Deres felles ønske er at det eksisterende samarbeidet mellom Sunn Idrett og Villa Sult skal videreutvikles til et kraftsenter innen idrett og spiseforstyrrelser – med et årlig budsjett på fem millioner kroner.

Sunn Idrett er Norges Idrettsforbunds samlede arbeid om ernæring, mat og kropp.

– Vi er skuffet over responsen. Vi får bare håpe at en ny regjering kan oppføre seg på annet vis, sier Skårderud.

Med fem millioner kroner kunne man opprettet én stilling i Sunn Idrett og én i Villa Sult, og brukt tre millioner kroner til ulike tiltak.

– Vi har fått manglende respons. Svaret fra kulturdepartementet er at idretten får masse tippemidler, og da må man omdisponere der. Her må vi utenom disse midlene. Dette vil kreve en massiv satsing i form av læringsprogrammer, rutiner, strukturer, sjekklister, helsevesenet og det må ikke minst spres lokalt, sier Skårderud.

I september sendte han og Norges idrettsforbund en ny henvendelse der de ba departementene vurdere saken på nytt.

– Jeg er ikke overvettes bekymret for eliteutøverne, for der er det et støtteapparat, men jeg er kjempebekymret for 14-åringen som har en entusiastisk trener som vil vel, og kanskje er den treneren mor eller far, men som ikke har tilstrekkelig kompetanse på hva en tenåringskropp i puberteten er for noe, sier Skårderud.

Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke (H) i Helse- og omsorgsdepartementet mener Sunn Idrett og Villa Sult setter søkelys på en viktig utfordring.

– De har også lagt frem en interessant beskrivelse av hvordan man kan styrke arbeidet med forebygging, rådgivning og oppfølging av unge idrettsutøvere. Vi er enige i at et kraftsenter innen idrett og spiseforstyrrelser slik det er skissert som et samarbeid mellom NIFs Sunn idrett og Villa Sult kan bidra til mer åpenhet rundt mat og kropp i hele samfunnet. Det er ingenting i veien for at NIF kan prioritere dette prosjektet innenfor rammen av det årlige tilskuddet fra spillemidlene. NIF ble i 2021 tildelt 750 millioner kroner fra spillemidlene.

– Jeg vil også understreke at vi har styrket behandlingstilbudet til personer med spiseforstyrrelser. Det har bakgrunn i at helsemyndighetene har fått flere bekymringsmeldinger om en økning i spiseforstyrrelser under pandemien, sier hun.

I fjor mottok Sunn Idrett 215 henvendelser knyttet til spiseforstyrrelser.

Økningen fra året før, før pandemien, er stor: Det kom 67 prosent flere henvendelser via chat, i tillegg til 86 prosent økning i henvendelser på e-post og telefon.

Det er de unge som tar kontakt.

Har du en mistanke om at du selv eller noen du kjenner sliter med spiseforstyrrelser? Ring 22 94 00 10, informasjons- og krisetelefonen til Spiseforstyrrelsesforeningen.