Norsk dopingjeger opplever telefonstorm etter Sundby-dommen

foto