OL-vinneren ble tvunget til å pantsette gullene. Nå selges de på auksjon.

foto