Dropper utenlandsk forsterkning: – Vi kjører med de vi har