Voksenfotballen får nei av svenske myndigheter

foto