Den ene negative kommentaren fikk hele salen til å le