Skjelbred innrømmer at rollebyttene er utfordrende