Administrerende direktør Ole Erik Stavrum legger frem sitt syn under et intervju med VG i solfylte Granada dagen før den første av to Europa League-åttedelsfinaler.

Han understreker at standpunktet også er befestet i klubbens styre.

– Vi ønsker å få en langt grundigere utredning av faktagrunnlaget rundt dette emnet. Vi synes det er en veldig kompleks sak og på nåværende tidspunkt kan vi ikke ta stilling hverken for eller imot boikott. Vi synes det er en for krevende og vanskelig sak, og vi vet for lite om det. Vi ønsker å lytte til både de som ønsker boikott, og de som ikke ønsker det, for å forstå rasjonalet, sier Stavrum til VG.

Vålerenga, Tromsø, Strømsgodset, Viking, Odd, Brann og Rosenborg har støttet forslaget om boikott før eller etter sine årsmøter, men Molde går altså ikke i samme retning.

– Presset om boikott er kommet frem i forbindelse med en sak i en engelsk avis, sier Stavrum og sikter til en The Guardian-sak der det kom frem at 6500 fremmedarbeidere har dødd i Qatar siden de ble tildelt VM.

Han fortsetter med å ramse opp at store aktører som Fellesforbundet og ILO ikke har støttet boikott som virkemiddel.

– Rapportene fra dem tilsier at forholdene for fremmedarbeidere har blitt bedre. Langt ifra tilfredsstillende, men det har kommet seg. Så langt vi har forstått etter møte med blant annet Amnesty, har man gjort noe med det såkalte Kafala-systemet. Arbeidstakerne har fått bedre vilkår som gjør at de kan skifte arbeidsgiver, få pauser og feriepenger, og bedre arbeidsvilkår. Det er selvfølgelig ikke godt nok etter norsk standard, men det er en bedring. Om boikott da er riktig eller ei, det vet vi ikke, for vi synes ikke det er kommet frem nok opplysninger til at vi skal si bastant ja eller nei.

Stavrum og Molde FK forventer at spørsmålet om Qatar-boikott utredes skikkelig og blir tatt opp på et ekstraordinært fotballting til høsten.

– For det har vi tid til å gjøre i en så viktig og kompleks sak. Dette er ikke en sak vi kan avgjøre på Teams, uten grundig saksbehandling, sier Stavrum.

Han ønsker ikke at Norges Fotballforbund skal lede utredningen.

– Den bør ledes av en uavhengig person eller gruppe, ikke av NFF selv, men av en utenforstående som for eksempel Sven Mollekleiv. En du har tillit til, som har en CV som viser at han har holdt på med dette i et helt liv. Det påhviler NFF et stort ansvar å sørge for at alle sider blir grundig belyst, og prosessen må være uhildet for at den skal bli uangripelig for etterpåklokskap og kritikk, sier Molde-sjefen.

Mollekleiv har fortid som president i Norges Røde Kors og har vært styreleder i Vålerenga Fotball. Han har også ledet NFFs etiske komité.

Stavrum understreker at Molde mener Qatar aldri burde fått tildelt mesterskapet i første omgang.