Måtte ta grep etter naboprotester. Slik ønsker Tennisklubben å bygge ut ved Stadion

Etter at naboene stoppet de første utbyggingsplanene, har Kristiansand Tennisklubb (KTK) kommet opp med nye. Der har padeltennis fått større plass enn først tiltenkt.

Det er i dette området på Kristiansand stadion at Tennisklubben ønsker å bygge ut anlegget sitt. Hvis de får gjennomslag vil de ha fire utendørs- og fire innendørsbaner samt to innendørs padeltennishaller. Det er i dette området på Kristiansand stadion at Tennisklubben ønsker å bygge ut anlegget sitt. Hvis de får gjennomslag vil de ha fire utendørs- og fire innendørsbaner samt to innendørs padeltennishaller. Foto: Steffen Stenersen

KRISTIANSAND: – Vi har både nedskalert prosjektet med 400 kvadratmeter, og flyttet innendørshallene. Nå håper vi at det skal bli lettere for naboene å godta prosjektet, sier Øistein Wirak, styreleder i KTK.

Klubben har ekspandert de siste årene både i medlemstall og hva banekapasitet og fasiliteter angår. I 2012 var de under 100 medlemmer, og hadde kun tre eldre utendørsbaner og en tilårskommen boblehall bak sittetribunen på Kristiansand stadion. Siden har de utvidet i to byggetrinn, og har nå både tre utendørsbaner og tre innendørsbaner foruten et lite klubbrom.

Naboklager

Det gamle anlegget er ikke til å kjenne igjen, og medlemstallet er femdoblet – til 474 ved nyttår. Uten at det ser ut til å stoppe der.

– Vi har hatt et utrolig press på dagens anlegg. Det er fullt hele veien. Hvis skal vokse videre, og unngå at medlemmer slutter, er vi avhengig av å utvide anlegget ytterligere, sier Wirak.

Slik ønsker Kristiansand Tennisklubb at det skal bli seende ut på Kristiansand stadion etter ombyggingen. To nye utendørsbaner nær krysset Snorres gate og Teglverksveien, så to padeltennisbaner nordvestover samt å bygge inn en av de tre utendørsbanene som står der i dag. Foto: Illustrasjon: TROLLVEGG ARKITEKTSTUDIO

Men da de la fram planene i 2019, møtte de motbør fra naboene i Snorres gate og Teglverksveien på Lund – som slett ikke så lyst på at et par tennishaller skulle ødelegge den flotte utsikten mot «gamle» Stadion. De gamle monumentale gjerdene – som i sin tid skulle hindre folk i å se Start-kamper gratis – var nettopp tatt bort, for å gjøre området lysere og triveligere.

– Akkurat nå har vi et åpent og grønt område på sørsiden av stadion, og vi vil ikke bytte det ut mot å stirre inn i en vegg. Disse planene oppleves som for massivt for nabobebyggelsen, sa Tore Telstø, en av de berørte naboene, til Fædrelandsvennen i 2019.

Satser på padeltennnis

Nå har KTK kommet opp med ny planer. De vil bygge tak over den ene utendørsbanen samt bygge en ny innendørshall ved siden av, slik at begge blir plassert bak sittetribunen – og på god avstand fra naboene. I stedet blir det bygd to nye utendørsbaner foran naboene. Totalt vil det blir fire innendørs- og fire utendørsbaner – mot tre av hver i dag.

Så har det vist seg at man etter endringene som er gjort får plass til to innendørs padeltennisbaner, ikke bare én, noe som kan vise seg å være hell i uhell. Padeltennis har nemlig vist seg å være en idrett i rask utvikling.

Tidligere prosjektleder Johannes Brekke (t.v.) og styreleder i Kristiansand Tennisklubb, Øistein Wirak, avbildet på Kristiansand stadion sommeren 2019. Foto: Arkivofoto: Heida Gudmundsdottir

– Det vi ser er at padel har blitt en så populær idrett som har potensial i seg til å trekke medlemmer ut av klubben, og over på de kommersielle sentrene. Ved å i stedet gi det som tilbud til medlemmene tenker vi at vi at den økonomiske risikoen reduseres vesentlig ved at vi får to bein å stå på, sier Wirak – og legger dessuten til at padel allerede en del av Norges Tennisforbund.

Hele prosjektet er budsjettert til 12 millioner kroner.

Nabo frykter støy

Nabo Tore Telstø liker at tennishallene er fjernet fra sørenden av Stadion, men frykter at den store «veggen» blir erstattet av støy fra utendørsbanene.

– En ting er støyen fra selve spillet, men i tillegg vet vi at spillerne stønner, banner og skriker. Vi hører allerede støyen nå, men det er så langt borte at det ikke er sjenerende. De må gjøre noen støytiltak for at vi skal bli positive til dette. Det er ikke noe gøy å være kritisk, men vi skal tross alt bo midt oppi dette, sier Telstø.

På denne gressplenen ønsket Tennisklubben opprinnelig å lage to nye tennishaller. Nå vil de i stedet bygge to nye utendørs grusbaner her. Foto: Steffen Stenersen

Det har ennå ikke vært noe møtet om planene i Framnes og Kuholmen velforening, men styreleder Leif Emanulsen har ingen umiddelbare motforestillinger mot planene:

– Jeg har ikke så sterke meninger om dette bortsett fra at vi må beholde Stadion og idrettsparken som den perlen den er. Det skal være en idrettspark for hele familien, sier han.

Idrettssjefen positiv

Planleder Eirik Heddeland Martens forteller at Kristiansand kommune nå skal i gang med en reguleringsprosess og opprette dialog med berørte parter.

– Vi ønsker ikke å mene for mye om prosjektet før vi har hatt høringsrunder. Men vi har vært positive til at Tennisklubben kan utvikle seg på sitt areal. Vi ønsker at de skal kunne ivareta sine behov samtidig som vi forøker å ivareta innspill fra naboene, sier Heddeland Martens.

Øystein Glad, idrettssjef i Kristiansand kommune, er utelukkende positiv til planene.

– Vi er kjempepositive. Husk at kommunen ikke har brukt ei krone på dette, bare lagt til rette ei tomt. Vi håper at dette bidrar til enda mer aktivitet i klubben, sier Glad.

Hvis planene går gjennom, skal ikke 12 millionersprosjektet bli veltet over på medlemmene i form av økte kontingenter.

– Med full momsrefusjon og spillemidler blir nettopris rundt 5,5 millioner. Det er utfordrende i seg selv, men vi har en god dialog med Cultiva og et håp om at de kan hjelpe oss. Uansett blir det ikke større medlemskontingenter. Vi ser for oss at vi vil vokse til 700–800 medlemmer. I det blir padel viktig. Vi hadde aldri våget å realisere dette ved bare å satse på tennis, sier styreleder Øistein Wirak.