Viking skulle bygge på, men nå må byggmesteren utvide grunnmuren