TV 2-kolleger forteller om trakasseringen fra Wathne

foto