Nye trøyer og nytt navn for kvinnene i Team Coop Hitec Products. Fra venstre: Ingvild Gåskjenn, Caroline Andersson, Mieke Kröger, Ann Helen Olsen og Amalie Lutro. Nye trøyer og nytt navn for kvinnene i Team Coop Hitec Products. Fra venstre: Ingvild Gåskjenn, Caroline Andersson, Mieke Kröger, Ann Helen Olsen og Amalie Lutro. Foto: Team Coop Hitec Products

Sponsorens krav: Lik lønn for menn og kvinner