Bayern München klarte ikke å øke luken i Bundesliga

foto