Kristiansund har utelukket Kastrati inntil videre

foto